Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for the 'Stypendia' Category

Stypendia naukowe i socjalne już w lipcu

czerwiec 26th, 2009 by admin

Wypłata zaległych stypendiów za wyniki w nauce oraz socjalnych, które zostały przyznane na rok akademicki 2008/2009, zostanie wypłacona na większości wydziałów już w lipcu br. Zależy to od tego czy dany wydział do końca czerwca dokona nowego podziału kwot stypendiów oraz prześle odpowiednie listy. Wydziały, które nie zdążą przesłać nowych list do końca czerwca będą wypłacały zaległe stypendia najprawdopodobniej w październiku br.

Category: Informacje, Stypendia | No Comments »

Mazowieckie Stypendium Doktoranckie dla Ciebie !!!

kwiecień 29th, 2009 by admin

15 MLN ZŁ NA STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW Z WARSZAWY I MAZOWSZA

Na Mazowszu do zdobycia jest około 1100 stypendiów unijnych po 14 tys. zł każde. Mogą się o nie ubiegać doktoranci z naszego województwa, którzy w tym roku akademickim mogli pochwalić się udziałem w konferencjach naukowych, kupili sprzęt lub literaturę niezbędną do realizacji badań. Wnioski do urzędu marszałkowskiego należy składać do 11 maja 2009 roku.

Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się tutaj: http://www.doktoranci.oeiizk.waw.pl/

Stypendia czekają m.in. na ekonomistów, humanistów, ale także przedstawicieli dyscyplin ścisłych czy artystycznych. Jednorazowe stypendium za okres od października 2008 r. do kwietnia br. mogą otrzymać doktoranci, którzy piszą prace naukowe z zakresu zdrowia, środowiska, rolnictwa i żywności, społeczeństwa i gospodarki, bezpieczeństwa, nowych materiałów i technologii, technologii informacyjnych oraz transportu i energetyki.

Stypendyści muszą zobowiązać się do wydania stypendium na pokrycie poniesionych przez nich przez ostatnie siedem miesięcy kosztów związanych z realizacją pracy naukowo-badawczej. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na: zakup aparatury, urządzeń i innych przedmiotów pomocnych do realizacji badań; udział w konferencjach naukowych, sympozjach, szkoleniach; zakup literatury naukowej; prowadzenie niezbędnych badań i zakup materiałów do badań, publikacje własne oraz wyjazdy i delegacje związane z realizacją badań. Stypendia rozliczane będą na podstawie oświadczeń.

Category: Stypendia | No Comments »

Opóźnione stypendia za wyniki w nauce !!!

kwiecień 10th, 2008 by admin

W związku z pojawiającymi się pytaniami o stypendia za wyniki w nauce na rok akademicki 2007/2008 informujemy, iż wypłaty tych stypendiów zostały wstrzymane w wyniku braku środków finansowych na rok kalendarzowy 2008. Nadal nie wpłynęły do UW środki finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczone na ten cel. Jak tylko pojawią się środki finansowe z MNiSW niezwłocznie zostaną one podzielone i rozdysponowane. Kążdy, kto miał przyznane stypendium dostanie wyrównanie za miesiące, w których stypendium nie było wypłacane. Za opóźnienia przepraszamy acz nie jest to wina po stronie UW

Category: Informacje, Stypendia | Comments Off

Stypendia doktoranckie

luty 28th, 2008 by admin

Stypendia doktoranckie przyznawane są tylko doktorantom studiującym w trybie stacjonarnym, nie będącym zatrudnionym poza UW na cały etat. Niestety nie oznacza to, że każdy doktorand “dzienny” dostaje to stypendium. Stypendium doktoranckie pomimo, iż przyznawane jest przez Rektora UW, to w rzeczywistości wypłacane jest z funduszy danego wydziału do którego przynależy doktorant. Dlatego też nie wszyscy doktoranci stacjonarni otrzymują to stypendium (lub otrzyumują w mniejszej kwocie niż ustawowa 1045 zł), gdyż nie wszystkie wydziały mają środki finansowe na te stypendia. Podsumowując, bardziej “zamożne” wydziały wypłacają to stypendium a te mniej “zamożne” niestety nie. Przestrzegamy “nowych” doktorantów, że próba wywalczenia tego stypendium na wydziale gdzie nie jest przyznawane na pewno zakończy się niepowodzeniem :(

Category: Stypendia | Comments Off