Drodzy Doktoranci, Drogie Doktorantki,

mam ogromną przyjemność zaprosić na X Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW, które odbędzie się już 29 listopada o godzinie 18.30 przy pomocy Google Meet. Podczas posiedzenia odbędą się Wybory Przewodniczącej / Przewodniczącego Samorządu Doktorantów UW oraz wybory uzupełniające do Zarządu Samorządu Doktorantów UW, Komisji Senackiej ds. Naukowych oraz Komisji Rewizyjnej. Będziemy także powoływać kolejne członkinie i kolejnych członków Komisji ds. zmiany Regulaminu SD UW.

Kandydatki i kandydatów proszę o dostarczenie zgody na kandydowanie do Biura Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy lub wysłać pocztą na adres Biura. Proszę również o wysłanie na adres Biura (doktoranci[at]samorzad.uw.edu.pl) oraz na adres Sekretarzy RSDUW (k.bujak[at]samorząd.uw.edu.pl) skanów ww. dokumentów. Skany muszą zostać przesłane nie później niż do 26 listopada do godz. 23:59.

W przypadku zgody podpisanej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego (podpis z wykorzystaniem profilu zaufanego) albo podpisu osobistego (podpis z wykorzystaniem e-dowodu) nie ma obowiązku dostarczenia pisemnej wersji zgody. Dokumenty podpisane w ten sposób należy przesłać na adres Biura SD UW oraz na adres Sekretarzy RSD UW.

Zgoda na kandydowanie – Zgoda na kandydowanie (PDF) /Zgoda kandydowanie(DOCX)

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:
 • Otwarcie posiedzenia.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Ogłoszenia Zarządu SD UW.
 • Ogłoszenia Sekretarzy RSD UW.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Przyjęcie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu Macieja Kolanowskiego, przedstawiciela w Komisji Senackiej ds. Naukowych.
 • Wybór Przewodniczącej / Przewodniczącego Samorządu Doktorantów UW.
 • Wybory uzupełniające do Zarządu Samorządu Doktorantów UW.
 • Wybór uzupełniające do Komisji Senackiej ds. Naukowych.
 • Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
 • Przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członkiń i członków Komisji ds. zmiany Regulaminu SD UW.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie posiedzenia.
Mam nadzieję, że się wszyscy zobaczymy się na posiedzeniu. Jeśli któraś z delegatek lub delegatów nie będzie mógł dotrzeć to bardzo proszę o informację.
Katarzyna Bujak
Sekretarza Rady Samorządu Doktorantów UW