Wybory uzupełniające przedstawicieli doktorantów do Rady Naukowej Instytutu Archeologii UW odbędą się 15 maja 2018 r., o godzinie 15:30, w sali 1.14. (możliwa zmiana sali) Instytutu Archeologii.