Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

I posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW

luty 8th, 2017 by admin

Zapraszam na I Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów, które odbędzie się w czwartek 16.02.2017r. (rozpoczęcie o godzinie 18:00) w sali 100 przy ulicy Krakowskie Przedmieście 24.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku.

3. Informacja Przewodniczącego.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego z prac Zarządu.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Głosowanie nad przyjęciem bądź odrzuceniem sprawozdania z prac Zarządu.

7. Wybór Przewodniczącego Zarządu.

8. Wybór Zarządu.

9. Wybór Sekretarza Rady Samorządu Doktorantów.

10. Wybór Komisji Senackich.

11. Wybór Komisji Rewizyjnej.

12. Wybór doktoranckich członków Komisji Dyscyplinarnej.

13. Wybór członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

/-/ mgr Łukasz Skarżyński (WPiA)

Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Category: Informacje | No Comments »

V Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów

listopad 10th, 2016 by admin

Szanowni Państwo,

zapraszam na V Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów, które odbędzie się w poniedziałek 14.11.2016 (rozpoczęcie o godzinie 20:00) w sali 100 przy ulicy Krakowskie Przedmieście 24. Ze względu na brak odpowiedzi Sekretarza Rady na wniosek dotyczący zwołania Posiedzenia  Rady Samorządu Doktorantów posiedzenie zostaje zwołane w trybie nadzwyczajnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wyrażenie zgody na zastępstwo Sekretarza Rady na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2016.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacje od Przewodniczącego.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Sekretarza Rady.
7. Wybór delegata na zjazd KRD.
8. Wybór przedstawicieli doktorantów do Komisji Senackich.
9. Wybór członków Komisji Wyborczej
10. Prezentacja propozycji zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów UW
11. Dyskusja nad proponowanymi zmianami,
12. Przedstawienie kandydatów na wolne miejsce w Zarządzie Samorządu Doktorantów UW.
13. Głosowanie nad uzupełnieniem składu Zarządu Samorządu Doktorantów UW
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Z wyrazami szacunku
Kamil Mieszkowski

Category: Informacje | No Comments »

Biuro ZSD UW nieczynne w dniach 24.10-4.11

październik 23rd, 2016 by admin

Ze względu na urlop pracownika Biuro ZSD UW będzie nieczynne w dniach 24 października - 4 listopada.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Przewodniczącym ZSD UW mgr Kamilem Mieszkowskim (kamil.mieszkowski@samorzad.uw.edu.pl)

Category: Informacje | No Comments »

Kursy z programu R na Uniwersytecie Warszawskim!

sierpień 31st, 2016 by admin

W imieniu doktorantów Wydziału Nauk Ekonomicznych serdecznie zapraszamy na nowe kursy z profesjonalnej analizy danych w R. Zostały ostatnie wolne miejsca!

Kursy na Uniwersytecie Otwartym:

Interaktywne wizualizacje w R

termin: od 14-09-2016 do 02-10-2016, daty: 14.09, 17.09, 27.09, 29.09, 1.10, 2.10

Programowanie w badaniach ilościowych w R

termin: od 13-09-2016 do 26-09-2016, daty: 13.09, 15.09, 18.09, 21.09, 22. 09, 26.09

Nowoczesne metody ustalania przyczynowości w ekonometrii

termin: od 25-11-2016 do 10-12-2016, daty: 25.11, 26.11, 02.12, 03.12, 09.12, 10.12

Aplikacje do analizy danych w pakiecie Shiny w R

termin: od 04-11-2016 do 26-11-2016, daty: 4.11, 5.11, 18.11, 19.11, 25.11, 26.11

Kursy LabMasters:

Podstawy Statystyki w R

termin: 5.09-22.09.2016, poniedziałki i czwartki w godz. 16.30-20.30, daty: 5.09, 8.09, 12.09, 15.09, 19.09, 22.09

Analiza i Wizualizacja Danych w R

termin: 7.10-22.10.2016, piątki (w godz. 16.30-20.30) i soboty (w godz. 10.00-14.00), daty: 7.10, 8.10, 14.10, 15.10, 21.10, 22.10, uwaga: w sobotę 22.10 zajęcia w godz. 9.00-13.00

Zachęcamy także do uczestnictwa w kursach z Excela i VBA. Szczegółowe informacje na stronie http://labmasters.pl/kursy-otwarte/

Category: Informacje | No Comments »