Służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne / Domestic and foreign business trips

Służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne / Domestic and foreign business trips

Drogie i Drodzy!
➡️ Od 1 września można realizować wyjazdy służbowe (krajowe i zagraniczne), o ile kierownik jednostki UW wyrazi na to zgodę.
➡️ Planując wyjazd należy wziąć pod uwagę:
🔹 bieżące zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
🔹 restrykcje w przekraczaniu granic, w tym konieczności odbycia kwarantanny lub przedstawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie testu na obecność koronawirusa oraz innych zaleceń władz lokalnych,
🔹 ewentualne skutki finansowe wynikające z niezrealizowania wyjazdu oraz przedłużonego przymusowego pobytu w miejscu docelowym,
🔹 posiadanie właściwego ubezpieczenia.
➡️ Również od 1 września dozwolone są przyjazdy krajowe i zagraniczne na Uniwersytet Warszawski, przy czym ostateczną decyzję o przyjęciu konkretnej osoby podejmuje kierownik jednostki.
***
➡️ From 1 September, official travels (domestic and foreign) may be carried out, provided that the head of the UW unit agrees to it.
➡️ When planning a trip, it is important to take into account:
🔹 current recommendations of the Chief Sanitary Inspector, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Science and Higher Education,
🔹 restrictions on border crossings, including the need to undergo quarantine or to present a document proving that a coronavirus test and other recommendations from local authorities have been carried out,
🔹 possible financial consequences resulting from failure to complete the trip and prolonged forced stay at the destination,
🔹 having proper insurance.
➡️ Also from September 1, domestic and foreign visits to the University of Warsaw are allowed, with the final decision on the admission of a particular person being made by the head of the unit.
Czytaj dalej

Orientacja Kulturowa na UW / Cultural Orientation at the University of Warsaw

Orientacja Kulturowa na UW / Cultural Orientation at the University of Warsaw

Drogie i Drodzy,

➡️ Welcome Point organizuje kolejne warsztaty online dla zagranicznych studentek I studentów z Orientacji Kulturowej na UW.
➡️ Pierwsza edycja warsztatów, która odbędzie się w dn. 28-29 września, skierowana jest m.in. do doktorantów!
➡️ Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestniczek i uczestników ze strukturą Uniwersytetu oraz elementami komunikacji międzykulturowej. Ponadto, będzie to wspaniała okazja do integracji i poznania rówieśników 🙋‍♀️

➡️ ZAPISY TRWAJĄ JEDYNIE DO JUTRA (17.09.2020), DO PÓŁNOCY❗️

ℹ️ Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://welcome.uw.edu.pl/cultural-orientation-at-uw-practical-workshops-for-international-students-2020/

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/822559201816779/

***

Dear PhD students,

➡️ Welcome Point UW is organising Cultural Orientation at UW Practical Workshops.
➡️ The first edition of the workshop, which will be held on September 28-29, is addressed, among others, to PhD students.
➡️ The main goal of this free event is to provide all newcomers with tools that will ease their life in a new place at the very beginning, when help is much needed 🙋‍♀️
➡️ However, if you are not a new student but are interested in the topic and the structure of the University of Warsaw still seems complicated to you, feel free to join 👍

➡️ APPLICATION DEADLINE: 17TH SEPTEMBER, MIDNIGHT❗️

ℹ️ More information: http://welcome.uw.edu.pl/cultural-orientation-at-uw-practical-workshops-for-international-students-2020/

Facebook event: https://www.facebook.com/events/822559201816779/

Czytaj dalej

Biuro ZSD UW otwarte w poniedziałki i w czwartki

Biuro ZSD UW otwarte w poniedziałki i w czwartki

Drogie i Drodzyℹ️

➡️ Od 14 września w jednostkach administracji ogólnouniwersyteckiej na UW zwiększony zostaje zakres pracy w formie stacjonarnej.🆕
➡️ Decyzje dotyczące organizacji pracy danej jednostki organizacyjnej UW podejmuje jej kierownik, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.😷
➡️ W związku z tym Biuro ZSD UW będzie otwarte w poniedziałki i w czwartki w godzinach 9:00-17:00. Jeżeli potrzebujecie coś załatwić osobiście, to w ww. dni jesteśmy w Budynku Zarządu Samorządu Studentów, w pokoju 110. Zapraszamy!💗
➡️ W pozostałe dni wciąż możecie się z nami kontaktować mailowo pod adresem doktoranci[at]samorzad.uw.edu.pl 📧
➡️ Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 jesteśmy również dostępni pod numerem tel. 22 55 20 189 ☎️
➡️ Całą korespondencję prosimy wysyłać na adres Biura ZSD UW (http://www.doktoranci.uw.edu.pl/kontakt/). 📬

➡️ https://www.uw.edu.pl/organizacja-pracy-pracownikow-uw-niebedacych-nauczycielami-akademickimi-od-14-wrzesnia/

Czytaj dalej

Konferencja sprawozdawcza IDUB

Konferencja sprawozdawcza IDUB

[EN below]
🔹W dniach 15-16 września 2020 r. odbędzie się I Konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w pierwszym konkursie programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
🔹Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji online!
🔹Szczegóły dotyczące programu konferencji oraz rejestracja dostępne są poniżej:
👉https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/…/konferencja-sp…/…

***
🔹On September 15-16, 2020, the 1st Reporting Conference of the universities participating in the first competition of the „Initiative of Excellence – Research University” will take place.
🔹We encourage you to take part in the conference online!
🔹Details on the conference program and registration are available here:
👉https://meeting15.com/…/ministry-of-science-and-higher-…/794
👉https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/…/20200915-program

Czytaj dalej

Druga edycja Akademii Kreatywności Inkubatora UW

Druga edycja Akademii Kreatywności Inkubatora UW

🔹Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na drugą edycję Akademii Kreatywności Inkubatora UW!

👉Akademia Kreatywności Inkubatora UW to cykl 4 warsztatów online 💻 stworzonych w duchu Design Thinking. Każdy warsztat to 3 godziny pracy twórczej.

🔹Warsztat #1: czym jest kreatywność?
🔹Warsztat #2: skupienie na osobie, potencjalnym użytkowniku kreowanego rozwiązania
🔹Warsztat #3: burze mózgów
🔹Warsztat #4: testowanie

👉Warsztaty online będą odbywać się w 2 grupach do wyboru:
🔹 Grupa “Lubię poniedziałki” – warsztaty 21.09, 28.09, 5.10, 12.10 w godzinach 12:00 – 15:00
🔹 Grupa “Wolę wtorki i czwartki” – warsztaty 24.09, 29.09, 1.10, 6.10 w godzinach 12:00 – 15:00

👉Rekrutacja trwa do 15 września (wtorek, godz. 23:59):
https://iuw.edu.pl/…/formularz-zgloszeniowy-akademia-kreat…/

Czytaj dalej

Wybory do Ri Biologii Środowiskowej

Wybory do Ri Biologii Środowiskowej

PROTOKÓŁ

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

17.09.2020 o godzinie 15:00

odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do

Rady Naukowej Instytutu Biologii Środowiskowej (1 mandat).

Spotkanie wyborcze dobędzie się za pomocą platformy Google Meet

Link do spotkania

Wzory zgody na kandydowanie oraz Deklaracji znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie, nie później jednak niż po ustaniu występowania sytuacji epidemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 i n. zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. ​w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2​(Monit. UW. poz. 236 z późn. zm.)

Zgoda kandydata

Doktoranci Szkół Doktorskich, którzy chcą oddać głos w wyborach w tej jednostce proszeni są o wypełnienie deklaracji

Deklaracja jednostki naukowej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

Czytaj dalej