Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Dyżury Biura ZSD UW od 27.10.2014 r.

październik 23rd, 2014 by admin

Godziny dyżurów biura ZSD UW 2014-10-27

Category: Informacje | No Comments »

VII Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW

październik 22nd, 2014 by admin

Na mocy par. 14 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów zwołuję VII Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW na dzień 29 października na godzinę 17:45 w sali 100 Budynku Samorządu Doktorantów UW.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z V Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW.
4.    Informacje od Przewodniczącego.
5.    Wybór komisji skrutacyjnej.
6.    Wybór Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów
7.    Wolne wnioski.
8.    Zamknięcie obrad.

Przypominam, że członkami Komisji Wyborczej mogą być osoby posiadające status doktoranta, a Komisja może liczyć od 5 do 9 członków.

Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu na michal.goszczynski@samorzad.uw.edu.pl

Z poważaniem

mgr Michał Goszczyński

Category: Informacje | No Comments »

VI Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów

październik 15th, 2014 by admin

W dniu 11 września 2014 r. Zarząd Samorządu Doktorantów UW zawnioskował o zwołanie VI Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW na dzień 22 października 2014 r. na godzinę 18:30 w sali 100 w Budynku Samorządu Studentów przy ul. Krakowskie Przedmieście 24.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z V Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW.
4.    Informacje od Przewodniczącego.
5.    Wybór komisji skrutacyjnej.
6.    Wybór Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów
7.    Informacje o zmianach w regulacjach dotyczącej pomocy materialnej oraz innych stypendiów dla doktorantów
8.    Informacja o konieczności wyboru przedstawicieli doktorantów w organizacjach i instytucjach reprezentujących doktorantów poza Uniwersytetem
9.    Dyskusja nad Kodeksem Etyki Doktoranta
10.    Wolne wnioski.
11.    Zamknięcie obrad.

Członkami Komisji Wyborczej mogą być dowolne osoby posiadające status doktoranta UW. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur do Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów.

Category: Informacje | No Comments »

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

październik 4th, 2014 by admin

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

1 października rozpoczął się kolejny rok akademicki. Samorząd Doktorantów mógł więc powitać w swoim gronie nowych doktorantów.

Na inauguracji, która odbyła się w Auditorium Maximum na terenie centralnym Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów mgr Michał Goszczyński wystąpił z kilkoma słowami do nowych doktorantów naszej Uczelni.

Z pełną treścią przemówienia można zapoznać się TUTAJ.

Zarząd Samorządu Doktorantów życzy wszystkim doktorantom pomyślności w nowym roku akademickim, oraz dużej ilości czasu na badania, jak również na działalność na rzecz Uniwersytetu. :)

Członkowie Zarządu Samorządu Doktorantów UW

Category: Informacje | No Comments »