Minigranty Sojuszu 4EU+

Minigranty Sojuszu 4EU+

[EN below] ℹ️Druga edycja konkursu na minigranty dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach Sojuszu 4EU+ℹ️
➡️Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a pozostałymi uczelniami członkowskimi Sojuszu 4EU+ poprzez realizację wspólnych projektów badawczych.
➡️Bieżący konkurs jest otwarty na inicjatywy badawcze we wszystkich czterech obszarach flagowych Sojuszu (4EU+ Flagships):
🔹Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
🔹Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
🔹Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
🔹Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.
➡️O minigranty mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z pracownic/pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicielek/li co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+.
➡️Doktoranci/doktorantki mogą uczestniczyć w projektach jako członkinie/członkowie zespołów badawczych, zachęcamy Was więc do współpracy 🤝 z Waszymi promotorami/promotorkami i innymi badaczami/badaczkami z uczelni należących do Sojuszu 4EU+.
📆Wnioski należy składać elektronicznie do 5 listopada 2020 r., do godz. 16:00.
***
ℹ️Mini-grants programme for inter-institutional research teams in the framework of strategic partnerships – 2nd editionℹ️
➡️The aim of the current edition of the mini-grant competition is to strengthen research cooperation between the University of Warsaw and the other member universities of the 4EU+ Alliance through the implementation of joint research projects in the four flagship programmes of the Alliance.
➡️The call which is currently open under this Action aims to support research initiatives in all four Flagships of the Alliance:
🔹health and demographic change in an urban environment,
🔹Europe in a changing world: Understanding and engaging societies, economies, cultures and languages,
🔹transforming science and society: advancing information, computation and communication,
🔹biodiversity and sustainable development.
➡️For the current mini-grant call, a requirement is placed for the research teams to comprise at least three member universities of the 4EU+ Alliance, including the University of Warsaw.
➡️PhD students can participate in the projects as members of research teams, so we encourage you to cooperate 🤝 with your supervisors and other researchers from universities belonging to the 4EU+ Alliance.
📆Closing date for proposal submissions: 5 November 2020, 16:00 / 4 P.M. CET.
Czytaj dalej

Służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne / Domestic and foreign business trips

Służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne / Domestic and foreign business trips

Drogie i Drodzy!
➡️ Od 1 września można realizować wyjazdy służbowe (krajowe i zagraniczne), o ile kierownik jednostki UW wyrazi na to zgodę.
➡️ Planując wyjazd należy wziąć pod uwagę:
🔹 bieżące zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
🔹 restrykcje w przekraczaniu granic, w tym konieczności odbycia kwarantanny lub przedstawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie testu na obecność koronawirusa oraz innych zaleceń władz lokalnych,
🔹 ewentualne skutki finansowe wynikające z niezrealizowania wyjazdu oraz przedłużonego przymusowego pobytu w miejscu docelowym,
🔹 posiadanie właściwego ubezpieczenia.
➡️ Również od 1 września dozwolone są przyjazdy krajowe i zagraniczne na Uniwersytet Warszawski, przy czym ostateczną decyzję o przyjęciu konkretnej osoby podejmuje kierownik jednostki.
***
➡️ From 1 September, official travels (domestic and foreign) may be carried out, provided that the head of the UW unit agrees to it.
➡️ When planning a trip, it is important to take into account:
🔹 current recommendations of the Chief Sanitary Inspector, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Science and Higher Education,
🔹 restrictions on border crossings, including the need to undergo quarantine or to present a document proving that a coronavirus test and other recommendations from local authorities have been carried out,
🔹 possible financial consequences resulting from failure to complete the trip and prolonged forced stay at the destination,
🔹 having proper insurance.
➡️ Also from September 1, domestic and foreign visits to the University of Warsaw are allowed, with the final decision on the admission of a particular person being made by the head of the unit.
Czytaj dalej

Orientacja Kulturowa na UW / Cultural Orientation at the University of Warsaw

Orientacja Kulturowa na UW / Cultural Orientation at the University of Warsaw

Drogie i Drodzy,

➡️ Welcome Point organizuje kolejne warsztaty online dla zagranicznych studentek I studentów z Orientacji Kulturowej na UW.
➡️ Pierwsza edycja warsztatów, która odbędzie się w dn. 28-29 września, skierowana jest m.in. do doktorantów!
➡️ Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestniczek i uczestników ze strukturą Uniwersytetu oraz elementami komunikacji międzykulturowej. Ponadto, będzie to wspaniała okazja do integracji i poznania rówieśników 🙋‍♀️

➡️ ZAPISY TRWAJĄ JEDYNIE DO JUTRA (17.09.2020), DO PÓŁNOCY❗️

ℹ️ Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://welcome.uw.edu.pl/cultural-orientation-at-uw-practical-workshops-for-international-students-2020/

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/822559201816779/

***

Dear PhD students,

➡️ Welcome Point UW is organising Cultural Orientation at UW Practical Workshops.
➡️ The first edition of the workshop, which will be held on September 28-29, is addressed, among others, to PhD students.
➡️ The main goal of this free event is to provide all newcomers with tools that will ease their life in a new place at the very beginning, when help is much needed 🙋‍♀️
➡️ However, if you are not a new student but are interested in the topic and the structure of the University of Warsaw still seems complicated to you, feel free to join 👍

➡️ APPLICATION DEADLINE: 17TH SEPTEMBER, MIDNIGHT❗️

ℹ️ More information: http://welcome.uw.edu.pl/cultural-orientation-at-uw-practical-workshops-for-international-students-2020/

Facebook event: https://www.facebook.com/events/822559201816779/

Czytaj dalej

Biuro ZSD UW otwarte w poniedziałki i w czwartki

Biuro ZSD UW otwarte w poniedziałki i w czwartki

Drogie i Drodzyℹ️

➡️ Od 14 września w jednostkach administracji ogólnouniwersyteckiej na UW zwiększony zostaje zakres pracy w formie stacjonarnej.🆕
➡️ Decyzje dotyczące organizacji pracy danej jednostki organizacyjnej UW podejmuje jej kierownik, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.😷
➡️ W związku z tym Biuro ZSD UW będzie otwarte w poniedziałki i w czwartki w godzinach 9:00-17:00. Jeżeli potrzebujecie coś załatwić osobiście, to w ww. dni jesteśmy w Budynku Zarządu Samorządu Studentów, w pokoju 110. Zapraszamy!💗
➡️ W pozostałe dni wciąż możecie się z nami kontaktować mailowo pod adresem doktoranci[at]samorzad.uw.edu.pl 📧
➡️ Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 jesteśmy również dostępni pod numerem tel. 22 55 20 189 ☎️
➡️ Całą korespondencję prosimy wysyłać na adres Biura ZSD UW (http://www.doktoranci.uw.edu.pl/kontakt/). 📬

➡️ https://www.uw.edu.pl/organizacja-pracy-pracownikow-uw-niebedacych-nauczycielami-akademickimi-od-14-wrzesnia/

Czytaj dalej

Konferencja sprawozdawcza IDUB

Konferencja sprawozdawcza IDUB

[EN below]
🔹W dniach 15-16 września 2020 r. odbędzie się I Konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w pierwszym konkursie programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
🔹Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji online!
🔹Szczegóły dotyczące programu konferencji oraz rejestracja dostępne są poniżej:
👉https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/…/konferencja-sp…/…

***
🔹On September 15-16, 2020, the 1st Reporting Conference of the universities participating in the first competition of the „Initiative of Excellence – Research University” will take place.
🔹We encourage you to take part in the conference online!
🔹Details on the conference program and registration are available here:
👉https://meeting15.com/…/ministry-of-science-and-higher-…/794
👉https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/…/20200915-program

Czytaj dalej

Druga edycja Akademii Kreatywności Inkubatora UW

Druga edycja Akademii Kreatywności Inkubatora UW

🔹Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na drugą edycję Akademii Kreatywności Inkubatora UW!

👉Akademia Kreatywności Inkubatora UW to cykl 4 warsztatów online 💻 stworzonych w duchu Design Thinking. Każdy warsztat to 3 godziny pracy twórczej.

🔹Warsztat #1: czym jest kreatywność?
🔹Warsztat #2: skupienie na osobie, potencjalnym użytkowniku kreowanego rozwiązania
🔹Warsztat #3: burze mózgów
🔹Warsztat #4: testowanie

👉Warsztaty online będą odbywać się w 2 grupach do wyboru:
🔹 Grupa “Lubię poniedziałki” – warsztaty 21.09, 28.09, 5.10, 12.10 w godzinach 12:00 – 15:00
🔹 Grupa “Wolę wtorki i czwartki” – warsztaty 24.09, 29.09, 1.10, 6.10 w godzinach 12:00 – 15:00

👉Rekrutacja trwa do 15 września (wtorek, godz. 23:59):
https://iuw.edu.pl/…/formularz-zgloszeniowy-akademia-kreat…/

Czytaj dalej