Wybory przedstawicieli doktorantów do Rady IKSI

Wybory przedstawicieli doktorantów do Rady IKSI

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

11.07.2020 o godzinie 19:00

odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do

Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (2 mandaty).

Spotkanie wyborcze dobędzie się za pomocą platformy Google Meet
Link do spotkania:

Wzory zgody na kandydowanie oraz Deklaracji znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie, nie później jednak niż po ustaniu występowania sytuacji epidemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 i n. zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. ​w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2​(Monit. UW. poz. 236 z późn. zm.)

Zgoda kandydata

Doktoranci Szkół Doktorskich, którzy chcą oddać głos w wyborach w tej jednostce proszeni są o wypełnienie deklaracji

Deklaracja jednostki naukowej

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

Czytaj dalej

Wybory przedstawicieli doktorantów do Rady ILS

Wybory przedstawicieli doktorantów do Rady ILS

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

11.07.2020 o godzinie 17:30

odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do

Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej (2 mandaty).

Spotkanie wyborcze dobędzie się za pomocą platformy Google Meet
Link do spotkania:

Wzory zgody na kandydowanie oraz Deklaracji znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie, nie później jednak niż po ustaniu występowania sytuacji epidemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 i n. zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. ​w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2​(Monit. UW. poz. 236 z późn. zm.)

Zgoda kandydata

Doktoranci Szkół Doktorskich, którzy chcą oddać głos w wyborach w tej jednostce proszeni są o wypełnienie deklaracji

Deklaracja jednostki naukowej

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

Czytaj dalej

Wybory przedstawicieli doktorantów do KE Wydziału Socjologii

Wybory przedstawicieli doktorantów do KE Wydziału Socjologii

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów UW

serdecznie zaprasza na

ZEBRANIE WYBORCZE

w celu wyboru członków Kolegium Elektorów

Wydziału Socjologii

z grupy doktorantów (do obsadzenia 1 mandat)

w sobotę 11 lipca 2020 r. o godzinie 16:00

za pośrednictwem platformy Google Meet[1]

Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje:

  • doktorantom i doktorantkom ze studiów doktoranckich;
  • doktorantom i doktorantkom ze szkół doktorskich, którzy i które w Deklaracji przynależności do jednostki naukowej wskażą Wydział Socjologii (dawniej Instytut Socjologii).

Kandydaci i kandydatki, zarówno ze studiów doktoranckich, jak i ze szkół doktorskich, są proszeni o wypełnienie zgody na kandydowanie.

Wzory zgody na kandydowanie oraz Deklaracji znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty proszę przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Na podstawie §48 ust. 4 Regulaminu Samorządu Doktorantów UW zgoda musi wpłynąć najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory, których kandydatura dotyczy.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie, nie później jednak niż po ustaniu występowania sytuacji epidemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 i n. zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. ​w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2​(Monit. UW. poz. 236 z późn. zm.)

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Samorządu Doktorantów UW Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów jest członkiem Kolegium Elektorów Wydziału z urzędu (drugi mandat).

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

[1] Link do zebrania:

 

Zgoda
Deklaracja

Czytaj dalej

Wybory przedstawicieli doktorantów na Wydziale Filozofii

Wybory przedstawicieli doktorantów na Wydziale Filozofii

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

9.07.2020 o godzinie 18:30

odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do

Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Filozofii.

Spotkanie wyborcze dobędzie się za pomocą platformy Google Meet
Link do spotkania:

Wzory zgody na kandydowanie oraz Deklaracji znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie, nie później jednak niż po ustaniu występowania sytuacji epidemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 i n. zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. ​w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2​(Monit. UW. poz. 236 z późn. zm.)

Zgoda kandydata

Doktoranci Szkół Doktorskich, którzy chcą oddać głos w wyborach w tej jednostce proszeni są o wypełnienie deklaracji

Deklaracja jednostki naukowej

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

Czytaj dalej

Druga tura wyborów prezydenckich

Druga tura wyborów prezydenckich

Drogie i Drodzy,

w niedzielę 12 lipca 2020 roku odbędzie się ponowne #głosowanie w wyborach prezydenckich. Jeżeli zastanawiacie się, jak możecie zagłosować poza miejscem zamieszkania, to poniżej znajdziecie kilka wskazówek.

➡️ Dopisz się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce, masz czas tylko do 7️⃣ lipca! Możesz głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze której będziesz przebywać w dniu wyborów, jeżeli złożysz wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Pisemny wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, na obszarze której chcesz oddać głos. ✒️ Możesz go złożyć również przez ePUAP, odpowiedź otrzymasz mailem 📧https://www.gov.pl/…/zloz-wniosek-o-dopisanie-do-spisu-wybo…

➡️ Odbierz zaświadczenie o prawie do głosowania, masz czas do 🔟lipca. Wniosek o zaświadczenie można złożyć w urzędzie gminy czy miasta, w którym jesteś ujęta/ujęty w spisie wyborców (osobiście, faksem lub e-mailem) lub drogą elektroniczną na platformie ePUAP. Zaświadczenia są wydawane od ręki. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania, dlatego nie zgub zaświadczenia! 📄
Szczegółów szukaj na stronie internetowej gminy, w której jesteś wpisany/wpisana do rejestru wyborców, np. w Warszawie: https://warszawa19115.pl/-/wydanie-zaswiadczenia-o-prawie-d…

➡️ Głosuj korespondencyjnie, jeśli w dniu wyborów będzie obowiązywać Cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych (wniosek należy złożyć do 7️⃣ lipca). Jeżeli Twoja obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zacznie się po 7 lipca, to możesz złożyć wniosek do 🔟 lipca. Wskazywany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Może to być inny adres niż ten, pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy. Jeśli chcesz głosować korespondencyjnie w innej gminie niż ta, w której jesteś w spisie wyborców, przed zgłoszeniem chęci głosowania korespondencyjnego dopisz się do spisu wyborców w tej gminie.📨
Masz prawo głosować korespondencyjnie również nie będąc na kwarantannie czy w izolacji, musisz jednak złożyć wniosek do 3️⃣0️⃣czerwca
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/…/zgloszenie-glosowania-korespondencyjne…

Niezależnie od miejsca głosowania, pamiętajcie o założeniu maseczek/przyłbic i rękawiczek oraz o postawieniu znaku X przy wybranym kandydacie.

Czytaj dalej

Bezpłatny dostęp do Sketch Engine / Free access to Sketch Engine

Bezpłatny dostęp do Sketch Engine / Free access to Sketch Engine

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

👉 doktoranci i doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego mogą bezpłatnie korzystać z platformy korpusowej Sketch Engine

👉 Sketch Engine to obecnie jeden z popularniejszych programów na świecie oferujący dostęp do olbrzymiej liczby zbiorów tekstów (korpusów) w ponad 90 językach oraz zaawansowanych narzędzi do ich przeszukiwania i analizy

👉 aby otrzymać dostęp do platformy Sketch Engine, należy na podstronie sketchengine.eu wybrać przycisk ‘log in’ obok nazwy UW oraz zalogować się loginem i hasłem CAS UW (jak do USOSweb)

💡Szczegóły znajdziecie tutaj: https://www.uw.edu.pl/uw-z-bezplatnym-dostepem-do-sketch-e…/

 

👉 PhD students of the University of Warsaw can use the Sketch Engine corpus tool free of charge.

👉 Sketch Engine is currently one of the most popular programs in the world offering access to large text collections in more than 90 languages and advanced tools for searching and analysing them.

👉 In order to access the Sketch Engine platform, on sketchengine.eu website, select the ‚log in’ button next to the UW name and log in with USOSweb login and password.

💡 More information: https://www.uw.edu.pl/uw-z-bezplatnym-dostepem-do-sketch-e…/

Czytaj dalej