Wybory 2021/2022: Rada Wydziału Psychologii

Wybory 2021/2022: Rada Wydziału Psychologii

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

27.01.2021 o godzinie 19:00

odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do

Rady Wydziału Psychologii (1 mandat).

Spotkanie wyborcze dobędzie się za pomocą platformy Google Meet

Link do spotkania: TUTAJ

Wzory zgody na kandydowanie oraz Deklaracji znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie, nie później jednak niż po ustaniu występowania sytuacji epidemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 i n. zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. ​w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2​(Monit. UW. poz. 236 z późn. zm.)

Zgoda kandydata

Doktoranci Szkół Doktorskich, którzy chcą wziąć udział w tych wyborach proszeni są o przesłanie wypełnionej Deklaracji jednostki naukowej.

Deklaracja jednostki naukowej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

Czytaj dalej

Wybory przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW (kadencja 2021/2022)

Wybory przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW (kadencja 2021/2022)

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

27.01.2021 o godzinie 11:00

odbędą się wybory ponowne przedstawicieli doktorantów do

Rady Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (2 mandaty).

Spotkanie wyborcze dobędzie się za pomocą platformy Google Meet

Link do spotkania: TUTAJ

Wzory zgody na kandydowanie oraz Deklaracji znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie, nie później jednak niż po ustaniu występowania sytuacji epidemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 i n. zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. ​w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2​(Monit. UW. poz. 236 z późn. zm.)

Zgoda kandydata

Doktoranci Szkół Doktorskich, którzy chcą wziąć udział w tych wyborach proszeni są o przesłanie wypełnionej Deklaracji jednostki naukowej.

Deklaracja jednostki naukowej

Członkini Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Maria Dąbrowska

Czytaj dalej

Wybory 2021/2022: Wydział Historii (ponowne)

Wybory 2021/2022: Wydział Historii (ponowne)

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

27.01.2021 o godzinie 18:00

odbędą się wybory ponowne przedstawicieli doktorantów do

Rady Wydziału Historii (2 mandaty).

Spotkanie wyborcze dobędzie się za pomocą platformy Google Meet

Link do spotkania: TUTAJ

Wzory zgody na kandydowanie oraz Deklaracji znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie, nie później jednak niż po ustaniu występowania sytuacji epidemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 i n. zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. ​w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2​(Monit. UW. poz. 236 z późn. zm.)

Zgoda kandydata

W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci Szkół Doktorskich, którzy w deklaracji wskażą Wydział Historii UW.

Deklaracja jednostki naukowej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

Czytaj dalej

Skrócone godziny pracy Biura ZSD UW / Shortened working hours of the ZSD UW Office

Skrócone godziny pracy Biura ZSD UW / Shortened working hours of the ZSD UW Office

📍 Drogie i Drodzy,
do dnia 31 stycznia 2021 r. w jednostkach organizacyjnych administracji ogólnouniwersyteckiej, pracownice i pracownicy wykonują swoje obowiązki przez 6 godzin.
W związku z tym Biuro ZSD UW do 31 stycznia będzie dla Was otwarte w dni robocze w godzinach 9:00-15:00, jak do tej pory w poniedziałki oraz czwartki stacjonarnie, a w pozostałe dni zdalnie.
***
Dear all,
until 31st January 2021 in the organizational units of the university’s central administration, employees work for 6 hours.
Therefore, until 31st January our Office will be open for you on working days from 9:00-15:00, so far on Mondays and Thursdays on-site, and on the remaining days remotely.
Czytaj dalej

Festiwal Nauki i Kultury "Imagining the future" / Science & Culture Festival "Imagining the future"

Festiwal Nauki i Kultury „Imagining the future” / Science & Culture Festival „Imagining the future”

📌 Festiwalu Nauki i Kultury „Imagining the future”

👉 Uniwersytet Sorboński zachęca do zgłaszania międzyuczelnianych projektów studentek/ów i doktorantek/ów uczelni członkowskich 4EU+ w ramach Festiwalu Nauki i Kultury „Imagining the future”.
👉 Festiwal ten łączy w sposób interaktywny społeczności uniwersytetów i współpracujących z nimi jednostek, a także wszystkich zainteresowanych w celu rzucenia nowego światła na narzucone nam rozwiązania.
👉 Nabór zgłoszeń dla uczelni trwa do 29 stycznia.

👉 Więcej informacji znajduje się na stronie 4EU+: https://4euplus.eu/4EU-26-version1-english_les_festives_de_sorbonne_universite_2021_aap_up.pdf


👉 Science & Culture Festival „Imagining the future”

👉 Sorbonne University calls for proposals for cross-university projects by students and PhD students from 4EU+ member universities as a part of the Science & Culture Festival „Imagining the future”.
👉 The festival link, in an interactive way, the communities of the universities and the collaborating establishments as well as all the audiences in order to shed a crossed lighting on the issues imposed on us and that we need to adapt to.
👉 The call for proposals is open until 29 January.

👉 More information is available on the 4EU+ website: https://4euplus.eu/4EU-26-version1-english_les_festives_de_sorbonne_universite_2021_aap_up.pdf

Czytaj dalej

Doktorat od podszewki: Graficzna prezentacja danych w publikacjach naukowych

Doktorat od podszewki: Graficzna prezentacja danych w publikacjach naukowych

👉 Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak w atrakcyjny sposób można prezentować dane w publikacjach naukowych 📚📊📲, to zapraszamy na szkolenie prowadzone przez Karolinę Nowak i organizowane przez Samorząd Doktorantów UMP!
👉 Spotkanie (zdalne) ,,Graficzna prezentacja danych w publikacjach naukowych” odbędzie się w czwartek, 21 stycznia 2021 r., o godzinie 18:00.

👉 Link do zapisów: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvxH_EhiQLAsTGq-HRtOzaDxpLvwIxwyDEpkxPIHGeYqPI5g/viewform?fbzx=-3986069524017156520&fbclid=IwAR2pE5CM3ZPFS4Cr5wAwjF3_2dBVXA8909jS_TsFIKdPPK08JgqN44pVUmU

Czytaj dalej