Wybory przedstawicieli i przedstawicielek doktorantów w Radach Dydaktycznych

Wybory przedstawicieli i przedstawicielek doktorantów w Radach Dydaktycznych

Drogie Doktorantki i drodzy Doktoranci,

na najbliższym posiedzeniu Rady Samorządu Doktorantów odbędą się wybory przedstawicieli i przedstawicielek doktorantów do Rad Dydaktycznych.

Wybory odbędą się 9.12.2019 r. w sali 200 w budynku Samorządu Studentów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa) od godziny 18:30. Czynne prawo wyborcze w tych wyborach mają delegaci do Rady Samorządu Doktorantów. Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach mają doktoranci reprezentujący dyscyplinę naukową związaną z dyscypliną wiodącą dla kierunku/kierunków studiów reprezentowanych w Radzie Dydaktycznej. Jako związanie z dyscypliną naukową rozumie się̨ przynależność do dyscypliny naukowej w obrębie danej dziedziny nauki.

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza online oraz dostarczenie do Biura Samorządu Doktorantów (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110, biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00) podpisanych wersji załączonych dokumentów: zgody kandydatki/kandydata oraz deklaracji przynależności do dyscypliny.

 

Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów UW

Wzór zgody kandydata/kandydatki

Wzór deklaracji dotyczącej przynależności do dyscypliny

Wykaz rad dydaktycznych z dyscyplinami wiodącymi

Czytaj dalej

Wybory do Rad Naukowych Dyscyplin

Wybory do Rad Naukowych Dyscyplin

Drogie Doktorantki i drodzy Doktoranci,

zgodnie z § 30 Regulaminu Samorządu Doktorantów (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5148/M.2019.391.Zarz.177.pdf), jako Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów, ogłaszamy wybory przedstawicieli doktorantów do Rad Naukowych Dyscyplin.

Wybory odbędą się 9.12.2019 r. w sali 200 w budynku Samorządu Studentów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa) o godzinie 18:45. Czynne prawo wyborcze w tych wyborach mają delegaci do Rady Samorządu Doktorantów. Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach mają doktoranci reprezentujący dyscyplinę właściwą dla danej Rady Naukowej Dyscypliny.

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego online oraz dopełnienie pozostałych formalności, o których mowa w Obwieszczeniu o wyborach.

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów UW

Pełna treść obwieszczenia

Wzór zgody kandydata/kandydatki

Wzór deklaracji dotyczącej przynależności do dyscypliny

 

Czytaj dalej

Nowy Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Nowy Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2019 r. Rada Samorządu Doktorantów przyjęła nowy Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

W dniu 27 listopada 2019 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Jego Magnificencja prof. ucz. dr hab. Marcin Pałys stwierdził zgodność Regulaminu z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Warszawskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu na stronach Monitora UW.

Czytaj dalej

Termin składania i rozliczania wniosków z I i II filaru

Termin składania i rozliczania wniosków z I i II filaru

Termin składania wniosków z I i II filaru (dotyczących przedsięwzięć mających miejsce w tym roku kalendarzowym) upływa w dniu 02.12.2019 o godz. 16.
Wnioski złożone do tego terminu zostaną rozpatrzone na Posiedzeniu Zarządu Samorządu Doktorantów w rzeczonym terminie.

Wszystkie przedsięwzięcia mające miejsce przed 13 grudnia powinny być rozliczone do 13 grudnia b.r. Przedsięwzięcia mające miejsce po tym dniu, powinny być rozliczone do dnia 17.12.2019.

Czytaj dalej